lunes, 21 de mayo de 2007

El GRUP ORGANITZAT PER LLIURE FORMIGONAR (GOLF)

El GRUP ORGANITZAT PER LLIURE FORMIGONAR (GOLF) vol fer pública la seua candidatura a l'alcaldia de Carcaixent, i presentar-se al poble com un partit polític de gent jove que aposta pel PROGRÉS de Carcaixent.

* L'objectiu principal del nostre partit és la búsqueda del desenvolupament sostenible del nostre poble.

* Davant la situació d'estancament de l'agricultura i la indústria que està patint Carcaixent, el GOLF sorgeix com la millor alternativa per assegurar un futur digne als nostres ciutadans.


http://golfcarcaixent.blogspot.com/

No hay comentarios: